Tvoříme zahradu

V příštím akademickém roce 2018/2019 bude zahájen čtyřsemestrový program Fakulty potravinářských a přírodních zdrojů s názvem Tvoříme zahradu. Jak vyplývá z názvu, program je zaměřený na tvorbu zahrady – místa aktivní realizace volného času seniorů i místa odpočinku pro ně samotné, jejich rodiny a přátele. Smyslem programu je představit práci na zahradě jako činnost, která je pro mnoho lidí důležitou životní potřebou významnou pro harmonický rozvoj jejich osobnosti.
 
Vyplněnou přihlášku je možné přinést osobně na studijní oddělení FAPPZ, nebo poslat e-mailem na adresu vozenilkova@af.czu.cz nejpozději do 10. 9. 2018. Přihlášky budou přijímány pouze do naplnění kurzu. Bližší informace naleznete na webových stránkách FAPPZ.