FTZ nabízí nový program U3V

Lákají Vás exotické oblasti? Rádi cestujete doopravdy či jen prstem po mapě? Zajímá Vás příroda ve všech svých rozmanitých formách? Přesně pro Vás je připraven náš program „Vábení exotiky.“ Posluchači Univerzity třetího věku, Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, budou v rámci programu Vábení exotiky během prvního ročníku seznámeni s činnostmi v oblasti živočišné výroby a potravinářství v zemích tropického a subtropického pásma. Dozvědí se mnoho zajímavostí z oblasti chovu tradičních místních plemen i divokých zvířat, výživy a zpracování produktů živočišné výroby a seznámí se se základy technologií potravinářství a konzervace potravin v primitivních a klimaticky náročných podmínkách. Seznámí se se zdravotními riziky při cestách do tropů a jejich možné minimalizaci. Pro posluchače bude připraveno i několik zajímavých exkurzí (např. zoologická zahrada, botanická zahrada FTZ i v Troji aj.). Na živočišnou výrobu pak ve druhém ročníku naváže běh přednášek týkajících se rostlinné produkce a agroekologie tropických a subtropických plodin. Stěžejní oblastí zaměření programu bude studium hospodářsky významných plodin tropů a subtropů se zaměřením na tradiční a ekologické pěstitelské systémy i na moderní typy produkčních technologií v praxi. Studiem získají posluchači znalosti např. o využití léčivých rostlin, koření či výroby čaje, kávy a čokolády, absolvují ochutnávku exotických plodů a dozví se o současných trendech v oblasti udržitelného zemědělství. Posluchači programu „Vábení exotiky“ získají informace o konceptu CSR, dozví se o principech Fair Trade a nových směrech v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Přijetí ke studiu: Přihlášku lze podat prostřednictvím studijního oddělení FTZ nebo Koordinačního centra U3V do 8. 9. 2017. Je možné ji rovněž zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: spirkova@ftz.czu.cz.

Podmínka k přijetí: Zpravidla důchodový věk, alespoň maturitní zkouška, řádně a včas podaná přihláška ke studiu.

Poplatek: Bez poplatku.